Rest and Shop

Pro dodavatele:

Jak se stát dodavatelem:
REST AND SHOP ČR s.r.o. pravidelně pořádá setkání „Open To Buy Day”. Tato setkání poskytují příležitost vybraným neakreditovaným dodavatelům předvést své nové a netradiční výrobky pro Rest and Shop. Navíc všichni obchodníci měsíčně hodnotí návrhy nových výrobků a to na pořádáných schůzách a dle potřeby na setkáních Open To Buy.

Rest and Shop se pyšní kvalitou produktů, které dodává svým zákazníkům. Proto je každý dodavatel hodnocen v několika oblastech (kvalita, kapacita, finanční, atd.), s cílem zajistit, že produkt překoná očekávání zákazníků.