Rest and Shop

Kritéria

Rozvoj výroby
Od dodavatelů Rest and Shop se požaduje, aby doložili následující kroky v rámci výrobního cyklu a měli tuto dokumentaci pro Rest and Shop na vyžádání k dispozici.

Revize plánu

Potvrzení od akreditované třetí strany nebo od akreditované laboratoře, že výrobek splňuje všechny příslušné federální, státní a místní zákony, vedle všech Rest and Shop požadavků na výkonnost a funkčnost.

Systém hodnocení kvality

Dokumentace auditu o pravidelných namátkových kontrolách výrobního procesu, které prováděla akreditovaná třetí strana nebo akreditovaná laboratoř. Audity by měly potvrzovat splnění všech příslušných federálních, státních a místních zákonů, vedle všech Rest and Shop požadavků na výkonnost a funkčnost. Tyto systémy zahrnují, ale nejsou omezeny na: 

 • Řízení dodávek a kontroly
 • Řízení procesu 
 • Kalibrace a údržba strojů a testovacího příslušenství 
 • Organizační struktura 
 • Správa dokumentace 
 • Nápravná akce procesu 
 • Neustálé zlepšování činnosti
   

Kontrola výrobních procesů 

Ověření, že továrna, ve které se výrobek vyrábí má dostatečnou kapacitu a kvalitu řízení. Body pro ověření zahrnují, ale nejsou omezeny na: 

 • Dodávané komponenty a inspekce
 • Dozor zpracování kvality
 • Kontrola a přezkoušení
 • Analýza kapacity
   

Řízení změn 

Dokumentace všech procesů schvalování (vnitřní a vnější schválení) pro úpravy na výrobku, které mají vliv na: 

 • Estetiku
 • Bezpečnost 
 • Změny materiálu 
 • Obal 
 • Výkon 
 • Grafiku / kopírování textu (balení) 
 • Náhradní komponenty
   

Dodavatelé jsou také povinni poskytnout k dispozici na vyžádání Rest and Shop informace o továrně. Tyto informace mohou být požadovány, pokud existují otázky na kvalitu či porušení nařízení vlády. Pokud jsou požadovány informace o továrně je dodavatel povinen předložit všechny informace vztahující se k závodu, včetně, ale nikoli pouze informace odkazované výše.